Produkte Premium

Ajo që na dallon nga të tjerët është cilësia e frutave, me kontakt të drejtpërdrejtë me eksportuesit për të bërë përzgjedhjen dhe kontrollin e cilësisë në plantacion, vetëm në vendin e origjinës, duke rezultuar në Shqipëri jo vetëm me cilësinë, por edhe me freskinë e frutave më të mira tropikale në Amerikën Latine

Tipare të Avancuara

Ajo që na dallon nga të tjerët është cilësia e frutave, me kontakt të drejtpërdrejtë me eksportuesit për të bërë përzgjedhjen dhe kontrollin e cilësisë në plantacion, vetëm në vendin e origjinës, duke rezultuar në Shqipëri jo vetëm me cilësinë, por edhe me freskinë e frutave më të mira tropikale në Amerikën Latine

Fruta nga Arbri Garden

Ajo që na dallon nga të tjerët është cilësia e frutave, me kontakt të drejtpërdrejtë me eksportuesit për të bërë përzgjedhjen dhe kontrollin e cilësisë në plantacion, vetëm në vendin e origjinës, duke rezultuar në Shqipëri jo vetëm me cilësinë, por edhe me freskinë e frutave më të mira tropikale në Amerikën Latine

Teknologjia

Ajo që na dallon nga të tjerët është cilësia e frutave, me kontakt të drejtpërdrejtë me eksportuesit për të bërë përzgjedhjen dhe kontrollin e cilësisë në plantacion, vetëm në vendin e origjinës, duke rezultuar në Shqipëri jo vetëm me cilësinë, por edhe me freskinë e frutave më të mira tropikale në Amerikën Latine